English|收藏本站|学校主页
当前位置: 首页 > 通知公告

矩阵理论及其应用2班取消开课通知

时间:2017/2/28 9:34:22 点击数:

各位研究生同学:

由于选课人数较少,根据《北京化工大学关于研究生课程学习的有关规定》,《矩阵理论及其应用2班2016-2017学年春季学期取消开课。
    已选课程的同学不用上网进行退课的操作,我们将统一对以上课程信息进行处理。
                                                                                                                                                                  研究生院培养办