English|收藏本站|学校主页
当前位置: 首页 > 通知公告

关于2017年研究生“元旦”放假的通知

时间:2016/12/27 13:42:36 点击数:

各学院有关教师、学生:

    根据《北京化工大学关于2017 年部分节假日及寒假放假安排的通知(北化大校办发〔2016〕69号》文件通知:2017年1月1日(星期日)放假,1月2日(星期一)补休。

    研究生教学“元旦”放假安排如下:

       1.2016年12月31日(星期六)至2017年1月2日(星期一)的所有课程停课放假。

       2.若任课教师认为因停课造成无法完成教学任务的,可与培养办联系补课事宜。

    请各学院通知本学院学生及任课教师。

                                                                         研究生院培养办